jtemplate.ru - free Joomla templates

Danh mục sản phẩm

Kỹ thuật

Từ rất lâu, nhân dân ta đã nhận thấy vai trò quan trọng của giống trong sản xuất nông nghiệp, những kinh nghiệm đã được đúc kết, truyền tụng từ đời này qua đời khác như “ Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” hay “Cố công không bằng tốt giống”.

Giống hoa đồng tiền Piton được chọn lọc từ tập đoàn giống hoa đồng tiền nhập từ Hà Lan. Từ năm 2001 đến năm 2006 tiến hành khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất, kết quả giống này được Bộ NN&PTNT công nhận là giống tạm thời và cho phép sản xuất thử ...