jtemplate.ru - free Joomla templates

 

 

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp Lâm Đồng có nguồn gốc hình thành từ sự chuyển giao KHCN của Phân viện Khoa học Việt Nam đóng tại thành phố Hồ Chí Minh cho thành phố Đà Lạt thông qua cơ sở nuôi cấy mô khoai tây đặt tại khu vực số 41, Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt.

 Trong quá trình phát triển, Trung tâm đã mang nhiều tên gọi khác nhau như Trạm nuôi cấy mô Đà Lạt (năm 1984), Liên hiệp khoa học sản xuất Đà Lạt (năm 1988), Ban quản lý lâm thời bộ phận sự nghiệp KHCN - Trung tâm Ứng dụng KHCN Đà Lạt (năm 1996), Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp Đà Lạt (năm 1997) do UBND TP. Đà Lạt quản lý.
Năm 2003, Trung tâm chuyển sang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tên gọi là Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp Lâm Đồng.

Dù với những tên gọi khác nhau, nhưng hoạt động trọng tâm và nổi bật của Trung tâm chủ yếu về lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật. Những hoạt động này có ảnh hưởng nhất định và góp phần vào sự phát triển KHCN của địa phương.
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống đã đem lại một bước tiến quan trọng cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Cụm từ “nuôi cấy mô” ( xem thêm) đã trở nên quen thuộc với nông dân Đà Lạt - Lâm Đồng. Đà Lạt được xem như là một thành phố ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô để sản xuất giống khoai tây, dâu tây, địa lan và hoa cắt cành các loại nhiều nhất cả nước. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật nông nghiệp Lâm Đồng đã trở thành địa chỉ quen thuộc, tin cậy trong việc cung cấp các loại cây giống cấy mô như cẩm chướng, ngàn sao, sao tím, đồng tiền, dâu tây, khoai tây, địa lan và một số chủng loại hoa trồng chậu.
 
 


 Là một đơn vị làm công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật của địa phương, tuy còn khó khăn nhưng Trung tâm cũng có nhiều hoạt động góp phần vào hoạt động KHCN của tỉnh và thúc đẩy việc phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.