jtemplate.ru - free Joomla templates

GIỚI THIỆU PHÒNG NUÔI CẤY MÔ TRỰC THUỘC PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI ĐƠN VỊ


Nhân giống in vitro hay nuôi cấy mô đều là thuật ngữ mô tả các phương thức nuôi cấy các bộ phận thực vật trong ống nghiệm có chứa môi trường xác định ở điều kiện vô trùng. Môi trường có các chất dinh dưỡng thích hợp như muối khoáng, vitamin, các hormone tăng trưởng và đường.
 Kỹ thuật nuôi cấy mô cho phép tái sinh chồi hoặc cơ quan (sự phát sinh cơ quan) từ các mô như: lá, thân, hoa hoặc rễ.
 Trước kia, người ta dùng phương pháp nuôi cấy tế bào và mô thực vật để nghiên cứu về đặc tính cơ bản của tế bào và sự phân chia, sự di truyền và tác dụng của các hóa chất đối với tế bào và mô trong quá trình nuôi cấy.


 Ngày nay, phương pháp nuôi cấy mô thực vật đã được hướng về những ứng dụng thực tiễn, vì nó liên hệ mật thiết với các giống cây trồng. Các nhà thực vật học đã áp dụng phương pháp này với mục đích sau:
- Tạo được luợng cây lớn và đồng nhất trong một thời gian ngắn, với điều kiện môi trường đuợc kiểm soát.
- Tạo được nhiều cây con từ mô và cơ quan của cây (lông, thân, phiến lá, hoa, hạt phấn, chồi phát hoa…) mà ngoài thiên nhiên không thực hiện được.
- Làm sạch nguồn virut cho cây bằng cách cấy mô phân sinh ngọn.
- Cải tiến các giống cây trồng bằng công nghệ sinh học.
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật nông nghiệp Lâm Đồng đã chú trọng phát triển phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật để sản xuất cây giống sạch bệnh cho nông dân.