jtemplate.ru - free Joomla templates

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐƠN VỊ ĐÃ THỰC HIỆN

Các đề tài dự án cấp thành phố 

- Xác lập quy trình trồng hoa cắt cành trong nhà che plastic. 

- Khảo sát cường độ chiếu sáng trong canh tác hoa cúc tại Đà Lạt.

- Khảo sát chế độ dinh dưỡng, bảo vệ thực vật của cây hoa cúc trong nhà che plastic. 

- Xác lập quy trình sản xuất dâu tây giống mới tại Đà Lạt.

- Khảo nghiệm 15 giống khoai tây mới của Trung tâm Khoai tây quốc tế (CIP) cung cấp. 

- Khảo sát diện rộng 2 giống khoai tây trong ngân hàng giống khoai tây quốc tế (CIP) mã số 67171 và I1035.

- Thực hiện chương trình thử nghiệm BMW của thành phố Đà Lạt với Hiệp hội BM của Nhật.

Các đề tài dự án cấp tỉnh 

- Khảo sát biện pháp kỹ thuật để nuôi trồng Lan gấm.

- Xây dựng quy trình trồng các giống hoa nhập nội: Glaieuls, lily, hoa hồng, salem, đồng tiền, ngàn sao.

- Khảo sát quy trình sản xuất rau an toàn trên các đối tượng bó xôi, poarô hành, cần tây.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số tại xã Lát, huyện Lạc Dương. 

Các thực nghiệm khoa học do đơn vị tự triển khai phục vụ cho công tác chuyên môn 

- Khảo sát hoạt tính diệt sên nhớt bằng bả sinh học. 

- Khảo sát một số giá thể trồng khoai tây củ bi để làm giống. 

- Nhân giống hồng môn mini bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật. 

- Nâng cao tỷ lệ sống của dâu tây cấy mô giai đoạn sau ống nghiệm. 

- Nghiên cứu phương pháp tỉa bỏ chồi lá trong kỹ thuật sản xuất khoai tây bi giống vào vụ nghịch. 

- Khảo sát tác dụng ban đầu của phân bón Trichoderma trên hoa cẩm chướng và bắp cải. 

- Nghiên cứu các biện pháp nhân giống Atisô trong phòng thí nghiệm và chăm sóc ở giai đoạn mạ. 

- Nghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho cây giống hoa cẩm chướng ở giai đoạn mạ. 

- Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp kỹ thuật nhằm hạn chế bệnh sưng rễ trên cây bắp cải trồng ngoài đồng ruộng. 

- Nghiên cứu bệnh xì mủ và thối trái dâu tây tại đồng ruộng. 

Hợp tác nghiên cứu 

- Quy trình sản xuất rau theo hướng an toàn.

- Điều tra hiện trạng vùng sản xuất rau Đà Lạt. 

- Nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh (BT). 

- Chế phẩm diệt ốc bươu vàng (chế phẩm Molluscicide dạng cốm).

- Chế phẩm Humat để tăng trưởng cho cây trồng từ nguồn than bùn của địa phương.

- Sản xuất phân vi khoáng, vi lượng bổ sung vi chất cho đất bạc màu do sử dụng phân xác mắm lâu dài.